ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

jpg
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์3/2562.jpg
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถปฏิบัติการฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3/2562
pdf
เปลี่ยนประกาศรถตรวจการณ์.pdf
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถปฏิบัติการฯ) ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
pdf
ประกาศรถปฏิบัติการ.pdf
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถปฏิบัติการฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
ประกาศครุภัณฑ์ 8 รายการ.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
pdf
ประกาศร่าง tor รถตรวจการณ์.pdf
ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถปฏิบัติการฯ) ด้วยวิธี (e-bidding)
docx
สรุปผลจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2562.docx
สรุปผลจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2562
pdf
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2561.pdf
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2561
pdf
จัดซื้อ_พย.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
pdf
ยกเลิกประกาศซื้อค.สำนักงาน.pdf
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธี (e-bidding)
pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์