ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

docx
ผลจัดซื้อ_62.docx
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562
pdf
ผลการจัดซื้อเดือนกันยายน 2562.pdf
สรุปผลการจัดซื้อเดือนกันยายน 2562
pdf
CCF10092562.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
pdf
ผลจัดซื้อ_สค62.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562
pdf
ประกาศต่อเติม.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีด้วยวิธี e-bidding
pdf
ผลจัดซื้อในเดือนกรกฎาคม 2562.pdf
ผลการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
pdf
รายงานผลการจัดซื้อเดือนมิถุนายน 2562.pdf
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
pdf
ผลจัดซื้อ_พค_62.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
pdf
ผลจัดซื้อ_เมย_62.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
pdf
ผลจัดซื้อ_มีค.pdf
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562