ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

pdf
ผลจัดซื้อ_สค62.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562
pdf
ประกาศต่อเติม.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีด้วยวิธี e-bidding
pdf
ผลจัดซื้อในเดือนกรกฎาคม 2562.pdf
ผลการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
pdf
รายงานผลการจัดซื้อเดือนมิถุนายน 2562.pdf
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
pdf
ผลจัดซื้อ_พค_62.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
pdf
ผลจัดซื้อ_เมย_62.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
pdf
ผลจัดซื้อ_มีค.pdf
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
pdf
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์สำนักงาน.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 8 รายการ
pdf
ประกาศครุภัณฑ์ครั้งที่2.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
pdf
ผลจัดซื้อ_กพ62.pdf
ผลการจัดซื้อ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562