สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ยินดีต้อนรับ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 [26 ก.ค. 2564 เวลา 22:52 น.] ดาวน์โหลด 21

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินงาน มิ.ย. 64 [26 ก.ค. 2564 เวลา 22:51 น.] ดาวน์โหลด 21

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินงาน พ.ค. 64 [26 ก.ค. 2564 เวลา 22:51 น.] ดาวน์โหลด 1

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินงาน เม.ย. 64 [26 ก.ค. 2564 เวลา 22:50 น.] ดาวน์โหลด 1

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ขออนุมัติเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3 [26 ก.ค. 2564 เวลา 22:50 น.] ดาวน์โหลด 3

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินงาน มี.ค.64 [26 ก.ค. 2564 เวลา 22:49 น.] ดาวน์โหลด 1

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินงาน ม.ค. 64 [26 ก.ค. 2564 เวลา 22:49 น.] ดาวน์โหลด 1

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินงาน ก.พ. 64 [26 ก.ค. 2564 เวลา 22:48 น.] ดาวน์โหลด 3

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ขออนุมัติเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 [26 ก.ค. 2564 เวลา 22:48 น.] ดาวน์โหลด 5

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค. 63 [26 ก.ค. 2564 เวลา 22:45 น.] ดาวน์โหลด 1

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู สำหรับสถานศึกษา [05 ม.ค. 2565 เวลา 15:13 น.] ดาวน์โหลด 55

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/docx.png แบบรายงานผลการจัดงานวันครู สำหรับอำเภอที่เป็นหน่วยจัดงาน [05 ม.ค. 2565 เวลา 15:10 น.] ดาวน์โหลด 16

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/docx.png บันทึกขอคัดสำเนาผลคะแนนการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยรอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ปี 2563 [29 ก.ย. 2563 เวลา 14:28 น.] ดาวน์โหลด 138

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png บันทึกขอดูผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งรอง ผอ. [06 ส.ค. 2563 เวลา 15:41 น.] ดาวน์โหลด 154

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png ขอดูผลคะแนนสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ปี 63 [20 ก.ค. 2563 เวลา 11:52 น.] ดาวน์โหลด 203

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบใบสำคัญรับเงิน [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:37 น.] ดาวน์โหลด 127

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:36 น.] ดาวน์โหลด 143

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินสวัสดีการค่าการศึกษาบุตร [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:36 น.] ดาวน์โหลด 118

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบค่ารักษาพยาบาล ศธจ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:35 น.] ดาวน์โหลด 98

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png แบบขอเบิกวัสดุ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:35 น.] ดาวน์โหลด 84

ดูทั้งหมด

  

​