ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (ม.ค.).pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (ม.ค.)
pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (ธ.ค.).pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (ธ.ค.)
pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (พ.ย.).pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (พ.ย.)
pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (ต.ค.).pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (ต.ค.)
pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม).pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม).pdf
pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์สำนักงาน).pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์).pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
docx
ผลจัดซื้อ_62.docx
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562
pdf
ผลการจัดซื้อเดือนกันยายน 2562.pdf
สรุปผลการจัดซื้อเดือนกันยายน 2562
pdf
CCF10092562.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี