ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

pdf
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
pdf
ผลจัดซื้อ_ต.ค.61.pdf
สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2561
pdf
ผลจัดซื้อปี 2561.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้)
pdf
ประกวดราคาเช่ารถตู้.pdf
ประกวดราคาเช่ารถตู้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
pdf
เผยแพร่แผน.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561