ติดต่อโรงเรียนในสังกัด

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

<DOWNLOAD>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนนอกระบบ

ประเภทกวดวิชา
1.โรงเรียนเสริมวิชช์  (คลิก)
2.โรงเรียนกวดวิชานิดา
3.โรงเรียนกวดวิชาเตรียมพัฒน์ (คลิก)
4.โรงเรียนกวดวิชาเกษมวัฒนา ไม่มี
5.โรงเรียนกวดวิชาอมตศาสตร์ (คลิก)
6.โรงเรียนกวดวิชารักเรียน
7.โรงเรียนกวดวิชาอีซี่อิงลิช (คลิก)
8.โรงเรียนกวดวิชาไอซัคเซส (คลิก)
9.โรงเรียนกวดวิชาณัฐกนก
10.โรงเรียนกวดวิชาสมจินตนา (คลิก)
11.โรงเรียนกวดวิชาบ้านหนูดี (คลิก)

ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต
12.โรงเรียนสอนภาษาคิด เอเบิ้ล จันทบุรี (คลิก)

ประเภทวิชาชีพ
13.โรงเรียนสอนตัดเสื้อ-เสริมสวยวราภรณ์ สาขาพระยาตรัง (คลิก)
14.โรงเรียนศรีจันทร์การบริบาล (คลิก)
15.โรงเรียนสอนขับรถจันทบุรี (คลิก)
16.โรงเรียนสอนขับรถจันทบุรี ต.ยานยนต์ (คลิก)
17.โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ จันทบุรี (คลิก)
18.โรงเรียนสอนขับรถ สอยดาว เคดับบลิว (คลิก)

ประเภทศิลปะ และกีฬา
19.โรงเรียนดนตรีเทมส์จันทบุรี (คลิก)
20.โรงเรียนดนตรีสิรญา (คลิก)
21.โรงเรียนดนตรีมิวสิคล็อกส์โค้ชชิ่งเฮาส์ (คลิก)