Personnel

กลุ่มนโยบายและแผน

  • thumbnail

    นางธิติมา โฮมแพน

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

  • thumbnail

    นางสาวเจนจิรา ศศินิมิต

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ