ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จำนวนเรื่องร้องเรียน: “ไม่มีเรื่องร้องเรียน”

บุคคลผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือมีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ร้องเรียน ร้องทุกข์ด้วยถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ

โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านสอบถามหรือร้องเรียน ร้องทุกข์มามีผลกระทบกับหน่วยงานหรือบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดจันทบุรี หากไม่สามารถติดต่อกลับได้ เรื่องนั้น ๆ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา

ปัญหาความเดือดร้อน ข้อสอบถาม และ/หรือการเสนอความคิดเห็น ความประสงค์และความต้องการให้ดำเนินการช่วยเหลือ และขอแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ช่องทางการรับขอความช่วยเหลือเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังนี้

  • การยื่นคำร้อง หรือหนังสือ ด้วยตนเองที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
  • เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี www.suksachan.go.th
  • Facebook หรือ บริการท่านถาม – เราตอบ Q&A (ถาม – ตอบ)
  • กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณทางขึ้นหน้าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี จะเป็นผู้ตอบ