ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
เลขที่ 3 ถนนตากสิน ตำบลตลาด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000