ข่าวสารจากเว็บไซต์

E-Service
E-Service

1688292539 0 642

ช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566

1679560370 0 463

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี กำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม ไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี โดยกำหนดไว้ในนโยบายการบริหารงานบุคคล ของสำ

การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566
การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566

1679560258 0 461

- คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี [DOWNLOAD] - แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Dos Don ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี [DOWNLOAD] - กิจกรรมที่เสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมข

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1679560134 0 820

- ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 [DOWNLOAD] - ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมข้าราชพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [DOWNLOAD]

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566

1679559169 0 360

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2565 [อ่านประกาศที่นี่] 2. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 4 ม.ค. 2566 [อ่านประกาศที่นี่]

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1679558845 0 227

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี บุคคลผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือมีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ร้องเรียน ร้องทุกข์ด้วยถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ท

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1679554010 0 580

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (chanthaburi Provincial Education Office) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal In