กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567