ข่าวสารจากเว็บไซต์

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565

1642426409 0 52

1.ประกาศการคัดเลือกและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ยกเว้นแบบประเมิน) > ดาวน์โหลด 2.แบบรายงานประวัติและผลงาน ไฟล์ word > ดาวน์โหลด 3.แบบตรวจสอบเอกสาร ไฟล์ word > ดาวน์โหลด 4.แบบประเมิน (ใช้เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการเขียนผลงานให้ตรงตามหัวข้อที่ประเมิน

การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565

1642426209 0 63

1.ประกาศการคัดเลือกและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด > ดาวน์โหลด 2.แบบรายงานประวัติและผลงาน ไฟล์ word > ดาวน์โหลด 3.แบบตรวจสอบเอกสาร ไฟล์ word > ดาวน์โหลด

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

1642425964 0 45

1.ประกาศการคัดเลือกและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด > ดาวน์โหลด 2.แบบรายงานประวัติและผลงาน ไฟล์ word > ดาวน์โหลด 3.แบบตรวจสอบเอกสาร ไฟล์ word > ดาวน์โหลด

การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2565
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2565

1642425621 0 34

1.ประกาศการคัดเลือกและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด > ดาวน์โหลด 2.แบบรายงานประวัติและผลงาน ไฟล์ word > ดาวน์โหลด 3.แบบตรวจสอบเอกสาร ไฟล์ word > ดาวน์โหลด

การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2565
การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2565

1642425174 0 11

1.ประกาศการคัดเลือกและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด > ดาวน์โหลด 2.แบบรายงานประวัติและผลงาน ไฟล์ word > ดาวน์โหลด 3.แบบตรวจสอบเอกสาร ไฟล์ word > ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1634652936 0 233

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะก

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 2 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 2 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

1634139148 0 244

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 2 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 -DOWNLOAD-

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

1634138930 0 205

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 -DOWNLOAD-