ข่าวสารจากเว็บไซต์

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย) /ระดับจังหวัด
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย) /ระดับจังหวัด

1656060034 0 24

1.ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดาวน์โหลด 2.แบบ บ.1 (สำหรับสถานศึกษาเป็นผู้เสนอชื่อ) ดาวน์โหลด 3.แบบ บ.2 (สำหรับศิษย์เก่าเป็นผู้เสนอชื่อ) ดาวน์โหลด 4.แบบ บ.3 (สำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอชื่อศิษย์เก่าที่ปัจจุบันเป็นครู) ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกรางวัลต่างๆของคุรุสภา ในจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565
ประกาศผลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกรางวัลต่างๆของคุรุสภา ในจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565

1651736161 0 381

1.ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ในจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565 (DOWNLOAD) 2.ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ในจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565 (DOWNLOAD) 3.ประกาศส