รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายกิติศักดิ์ ชัยสิทธิ์วาทิน

กลุ่มบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

รายละเอียดผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์