ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) สพป.จันทบุรี เขต 1 จำนวน 5 ตำแหน่ง และ สพป.จันทบุรี เขต 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง