โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการIFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔>>>>>คลิก
2. การนิเทศออนไลน์ครั้งที่ 1 >>>>>คลิก
3. กำหนดการนิเทศออนไลน์>>>>>คลิก
4. ปฏิทินการนิเทศออนไลน์>>>>>คลิก
5. VDO นำเสนอผลงานผ่านระบบ ZOOM>>>>>คลิก
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง