บสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 อัตรา
(DOWNLOAD)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง