การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)