รายชื่อผู้มีสิทธิ และไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ และไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563
1. ประกาศฯ (DOWNLOAD)
    1.1 แก้ไขประกาศฯ ครั้งที่ 1 (DOWNLOAD)
    1.2 แก้ไขประกาศฯ ครั้งที่ 2 (DOWNLOAD)
    1.3 แก้ไขประกาศฯ ครั้งที่ 3 (DOWNLOAD)
2. คณิตศาสตร์ (DOWNLOAD)
3. ดนตรีไทย (DOWNLOAD)
4. แนะแนว (DOWNLOAD)
5. เกษตร (DOWNLOAD)
6. การเงินและบัญชี (DOWNLOAD)
7. ประถมศึกษา (DOWNLOAD)
8. ภาษาไทย (DOWNLOAD)
9. ปฐมวัย (DOWNLOAD)
10. วิทยาศาสตร์ (DOWNLOAD)
11. รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ (DOWNLOAD)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง