รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (สพฐ.)ปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
1. ประกาศรับสมัครฯ (Download)
2. เอกสารแนบการรับสมัครฯ หมายเลข 1-4 (Download)
3. ขั้นตอนการสมัครสอบ DOWNLOAD

1. ประกาศรับสมัครฯ (ฉบับแก้ไข) DOWNLOAD
2. เอกสารแนบการรับสมัครฯ หมายเลข 1-4 (ฉบับแก้ไข) DOWNLOAD
3. ขั้นตอนการรับสมัคร (ฉบับแก้ไข) DOWNLOAD
4. แก้ไขประกาศรับสมัครฯ (ตามข้อ1) DOWNLOAD

เรื่องที่เกี่ยวข้อง