ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี download
01. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก ปฐมวัย  download
02. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก บรรณารักษ์  download
03. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก ภาษาไทย  download
04. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก ภาษาอังกฤษ  download
05. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก คณิตศาสตร์  download
06. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก ชีววิทยา  download
07. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก วิทยาศาสตร์  download
08. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก สังคมศึกษา  download
09. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก พลศึกษา  download
10. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก เกษตร  download
11. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก นาฏศิลป์  download
12. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์  download
13. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก ดนตรีไทย  download
14. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก แนะแนว  download
15. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก ดนตรีศึกษา  download
16. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก ประถมศึกษา  download
17. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก ศิลปศึกษา  download
18. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอก คอมพิวเตอร์  download
19. รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ  download
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ  download
ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ  download
ผังที่นั่งสอบ   download
แผนที่สนามสอบ   download
ประชาสัมพันธ์
1. มีอาหารจำหน่าย ณ สนามสอบที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และสนามที่ 2 โรงเรียนศรียานุสรณ์
2. อนุญาตให้เฉพาะผู้สอบแข่งขันเข้าสนามสอบเท่านั้น โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน 
   ณ หน้าประตูทางเข้าสนามสอบ
3. อย่าลืมนำบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน และบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้
4. นาฬิกาข้อมือที่เป็นระบบดิจิตอล ไม่ให้นำเข้าห้องสอบ


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง