ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาค ข และภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563
1.ประกาศฯ (DOWNLOAD)
2.องค์ประกอบ ตัวชีวัด ฯ (DOWNLOAD)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง