การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

- ประกาศ (download)
- หนังสือนำส่ง (download)
- จุดการเข้าพัฒนา (download)
- บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา (download)
- การเตรียมการเข้ารับการพัฒนา (download)

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง