แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <DOWNLOAD>
- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <DOWNLOAD>
- แผนปฏิบัติราชการศธจ.ปี63-65 <DOWNLOAD>
- แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 63-65 ทบทวน63 <DOWNLOAD>
- แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 63-65 ทบทวน64 <DOWNLOAD>
- แผนพัฒนาการศึกษาชายแดน ทบทวน63 <DOWNLOAD>
- แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ .2564 <DOWNLOAD>
- แผนปฏิบัติราชการ พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนชายแดนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <DOWNLOAD>
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <DOWNLOAD>
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง