สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ยินดีต้อนรับ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/docx.png สรุปผลจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2562 [13 ก.พ. 2562 เวลา 10:53 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2561 [09 ม.ค. 2562 เวลา 09:39 น.] ดาวน์โหลด 7

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 [19 ธ.ค. 2561 เวลา 13:42 น.] ดาวน์โหลด 4

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [03 ธ.ค. 2561 เวลา 13:52 น.] ดาวน์โหลด 9

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [22 พ.ย. 2561 เวลา 13:34 น.] ดาวน์โหลด 8

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2561 [07 พ.ย. 2561 เวลา 13:42 น.] ดาวน์โหลด 7

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 [12 ต.ค. 2561 เวลา 13:47 น.] ดาวน์โหลด 5

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) [07 พ.ค. 2561 เวลา 15:39 น.] ดาวน์โหลด 19

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ประกวดราคาเช่ารถตู้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี [25 เม.ย. 2561 เวลา 10:24 น.] ดาวน์โหลด 19

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [12 เม.ย. 2561 เวลา 20:36 น.] ดาวน์โหลด 7

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบใบสำคัญรับเงิน [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:37 น.] ดาวน์โหลด 45

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:36 น.] ดาวน์โหลด 41

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินสวัสดีการค่าการศึกษาบุตร [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:36 น.] ดาวน์โหลด 32

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบค่ารักษาพยาบาล ศธจ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:35 น.] ดาวน์โหลด 32

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png แบบขอเบิกวัสดุ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:35 น.] ดาวน์โหลด 25

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบขอถ่ายเอกสาร ใหม่ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:34 น.] ดาวน์โหลด 16

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png บก 111 ค่าอาหารว่างฯ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:32 น.] ดาวน์โหลด 20

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png บก 111 ค่าอาหาร และอาหารว่างฯ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:32 น.] ดาวน์โหลด 30

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png คำร้องขอใบรับรองบุคคล [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:27 น.] ดาวน์โหลด 29

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/docx.png บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:25 น.] ดาวน์โหลด 43

ดูทั้งหมด

  

​