สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ยินดีต้อนรับ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/docx.png ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 [08 พ.ย. 2562 เวลา 08:45 น.] ดาวน์โหลด 2

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการจัดซื้อเดือนกันยายน 2562 [03 ต.ค. 2562 เวลา 08:45 น.] ดาวน์โหลด 6

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี [10 ก.ย. 2562 เวลา 11:24 น.] ดาวน์โหลด 3

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 [04 ก.ย. 2562 เวลา 23:30 น.] ดาวน์โหลด 3

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีด้วยวิธี e-bidding [21 ส.ค. 2562 เวลา 14:07 น.] ดาวน์โหลด 15

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ผลการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 [05 ส.ค. 2562 เวลา 19:39 น.] ดาวน์โหลด 7

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 [22 ก.ค. 2562 เวลา 15:43 น.] ดาวน์โหลด 3

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 [13 มิ.ย. 2562 เวลา 14:21 น.] ดาวน์โหลด 11

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 [13 มิ.ย. 2562 เวลา 14:21 น.] ดาวน์โหลด 3

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 [29 เม.ย. 2562 เวลา 16:01 น.] ดาวน์โหลด 6

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบใบสำคัญรับเงิน [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:37 น.] ดาวน์โหลด 77

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:36 น.] ดาวน์โหลด 97

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินสวัสดีการค่าการศึกษาบุตร [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:36 น.] ดาวน์โหลด 68

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบค่ารักษาพยาบาล ศธจ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:35 น.] ดาวน์โหลด 58

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png แบบขอเบิกวัสดุ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:35 น.] ดาวน์โหลด 48

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบขอถ่ายเอกสาร ใหม่ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:34 น.] ดาวน์โหลด 55

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png บก 111 ค่าอาหารว่างฯ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:32 น.] ดาวน์โหลด 47

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png บก 111 ค่าอาหาร และอาหารว่างฯ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:32 น.] ดาวน์โหลด 66

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png คำร้องขอใบรับรองบุคคล [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:27 น.] ดาวน์โหลด 47

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/docx.png บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:25 น.] ดาวน์โหลด 90

ดูทั้งหมด

  

​