สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ​

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงสำนักงาน [27 ก.ค. 2566 เวลา 11:47 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน [27 ก.ค. 2566 เวลา 11:46 น.] ดาวน์โหลด 1

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) [27 ก.ค. 2566 เวลา 11:45 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [27 ก.ค. 2566 เวลา 11:43 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง [27 ก.ค. 2566 เวลา 11:42 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร [27 ก.ค. 2566 เวลา 11:39 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดโต๊ะหมู่ถวายพระพรและลงนามถวายพระพร [27 ก.ค. 2566 เวลา 11:38 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิล พร้อมติดตั้ง [27 ก.ค. 2566 เวลา 11:35 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [27 ก.ค. 2566 เวลา 11:35 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร [27 ก.ค. 2566 เวลา 11:31 น.] ดาวน์โหลด 0

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูปี 2566 (สำหรับสถานศึกษา) [15 พ.ย. 2565 เวลา 13:16 น.] ดาวน์โหลด 136

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/docx.png แบบรายงานผลการจัดงานวันครูปี 2566 (สำหรับอำเภอ) [15 พ.ย. 2565 เวลา 13:15 น.] ดาวน์โหลด 23

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/docx.png บันทึกขอคัดสำเนาผลคะแนนการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยรอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ปี 2563 [29 ก.ย. 2563 เวลา 14:28 น.] ดาวน์โหลด 152

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png บันทึกขอดูผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งรอง ผอ. [06 ส.ค. 2563 เวลา 15:41 น.] ดาวน์โหลด 157

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png ขอดูผลคะแนนสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ปี 63 [20 ก.ค. 2563 เวลา 11:52 น.] ดาวน์โหลด 217

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบใบสำคัญรับเงิน [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:37 น.] ดาวน์โหลด 136

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:36 น.] ดาวน์โหลด 158

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินสวัสดีการค่าการศึกษาบุตร [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:36 น.] ดาวน์โหลด 129

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบค่ารักษาพยาบาล ศธจ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:35 น.] ดาวน์โหลด 102

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png แบบขอเบิกวัสดุ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:35 น.] ดาวน์โหลด 91

ดูทั้งหมด​​ ​