สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ยินดีต้อนรับ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถยนต์ (ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องดีเซล งบประมาณปี 2566 ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเดล็กทรอนิกส์(e-bidding) [23 ก.ย. 2565 เวลา 14:52 น.] ดาวน์โหลด 10

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [23 ก.ย. 2565 เวลา 14:48 น.] ดาวน์โหลด 9

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 [12 ก.ค. 2565 เวลา 15:24 น.] ดาวน์โหลด 22

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png 07-01-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารรายงานการประชุม [12 ก.ค. 2565 เวลา 15:24 น.] ดาวน์โหลด 2

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png 05-01-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร [12 ก.ค. 2565 เวลา 15:24 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png 02-03-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [12 ก.ค. 2565 เวลา 15:23 น.] ดาวน์โหลด 1

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png 02-02-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.6และชั้น ม.3 [12 ก.ค. 2565 เวลา 15:23 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png 1-01-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้สำหรับดำเนินการสอบ ภาค ค ครูผู้ช่วย ปี 2564 [12 ก.ค. 2565 เวลา 15:23 น.] ดาวน์โหลด 1

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2565 [12 ก.ค. 2565 เวลา 15:23 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png 09-03-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย [12 ก.ค. 2565 เวลา 15:23 น.] ดาวน์โหลด 1

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูปี 2566 (สำหรับสถานศึกษา) [15 พ.ย. 2565 เวลา 13:16 น.] ดาวน์โหลด 136

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/docx.png แบบรายงานผลการจัดงานวันครูปี 2566 (สำหรับอำเภอ) [15 พ.ย. 2565 เวลา 13:15 น.] ดาวน์โหลด 22

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/docx.png บันทึกขอคัดสำเนาผลคะแนนการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยรอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ปี 2563 [29 ก.ย. 2563 เวลา 14:28 น.] ดาวน์โหลด 146

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png บันทึกขอดูผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งรอง ผอ. [06 ส.ค. 2563 เวลา 15:41 น.] ดาวน์โหลด 157

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png ขอดูผลคะแนนสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ปี 63 [20 ก.ค. 2563 เวลา 11:52 น.] ดาวน์โหลด 211

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบใบสำคัญรับเงิน [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:37 น.] ดาวน์โหลด 132

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:36 น.] ดาวน์โหลด 156

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินสวัสดีการค่าการศึกษาบุตร [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:36 น.] ดาวน์โหลด 125

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบค่ารักษาพยาบาล ศธจ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:35 น.] ดาวน์โหลด 102

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png แบบขอเบิกวัสดุ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:35 น.] ดาวน์โหลด 90

ดูทั้งหมด

  

​