สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ยินดีต้อนรับ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png รายงานการรายละเอียดผลการจัดซื้อ ปี งปม. 62(จ้างเหมา) [15 ก.ค. 2563 เวลา 19:07 น.] ดาวน์โหลด 5

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png รายงานการรายละเอียดผลการจัดซื้อ ปี งปม. 62(จ้างเหมา) [15 ก.ค. 2563 เวลา 19:05 น.] ดาวน์โหลด 2

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม. 62 [15 ก.ค. 2563 เวลา 19:03 น.] ดาวน์โหลด 4

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 63 [15 ก.ค. 2563 เวลา 16:46 น.] ดาวน์โหลด 3

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 63 [15 ก.ค. 2563 เวลา 16:46 น.] ดาวน์โหลด 2

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (มิ.ย) [14 ก.ค. 2563 เวลา 16:20 น.] ดาวน์โหลด 4

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (พ.ค.) [14 ก.ค. 2563 เวลา 16:20 น.] ดาวน์โหลด 3

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (เม.ย) [14 ก.ค. 2563 เวลา 16:19 น.] ดาวน์โหลด 2

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (มี.ค) [14 ก.ค. 2563 เวลา 16:19 น.] ดาวน์โหลด 2

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (ก.พ.) [14 ก.ค. 2563 เวลา 16:16 น.] ดาวน์โหลด 0

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png บันทึกขอดูผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งรอง ผอ. [06 ส.ค. 2563 เวลา 15:41 น.] ดาวน์โหลด 106

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png ขอดูผลคะแนนสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ปี 63 [20 ก.ค. 2563 เวลา 11:52 น.] ดาวน์โหลด 125

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบใบสำคัญรับเงิน [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:37 น.] ดาวน์โหลด 97

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:36 น.] ดาวน์โหลด 115

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินสวัสดีการค่าการศึกษาบุตร [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:36 น.] ดาวน์โหลด 84

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบค่ารักษาพยาบาล ศธจ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:35 น.] ดาวน์โหลด 67

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png แบบขอเบิกวัสดุ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:35 น.] ดาวน์โหลด 59

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบขอถ่ายเอกสาร ใหม่ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:34 น.] ดาวน์โหลด 62

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png บก 111 ค่าอาหารว่างฯ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:32 น.] ดาวน์โหลด 52

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png บก 111 ค่าอาหาร และอาหารว่างฯ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:32 น.] ดาวน์โหลด 76

ดูทั้งหมด

  

​