วิสัยทัศน์
“บูรณาการให้ทุกภาคส่วนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และพื้นที่ชายแดน”

ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

  • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ปีงบระมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 5-6 มกราคม 2561 ณ บ้านทะเลดาว โฮมสเตย์ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
  • การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษครั้งที่ 2 ภาค ก และภาค ข วันที่ 16 ธันวาคม 2560
  • ประชุมตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560
  • ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี "กศจ.จันทบุรี" ครั้งที่ 10/2560
  • ประชุมพิจารณาดำเนินการจัดงานวันครูประจำปี 2561
  • พิธีมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2560
  • ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2560
  • ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
  • ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • พิธีรับมอบแบดจ์ของลูกเสือ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

วัด/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ สถานที่ หมายเหตุ
6 เมษายา 2561 งานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ห้องประชุมชั้น1 ศาลาลกลางจังหวัดจันทบุรี กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
11 เมษายา 2561 กิจกรรม กาแฟร่าเริง ห้องพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขทันทบุรี
25 เมษยน 2561 งานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ห้องประชุม1 ขั้น 1 ศาลากลาง จ.จันทบุรี กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบุคคล หน่วยตรวจสอบภายใน
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 New!!การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 New!!ผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ
 New!!ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ
 New!!รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดจันทบุรี
 New!!สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานลูกเสือจำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (รายละเอียดตามประกาศดังแนบ)
 New!!ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (สควค.)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพัน ตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (สควค.)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560 กศจ.จันทบุรี
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล
ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านเพิ่มเติม