กลุ่มนโยบายและแผน

นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 06 1820 4800
E-mail : paewkan10@hotmail.com
ID Line : 0618204800
นางสาวเจนจิรา ศศินิมิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
E-mail : janjirasasi@gmail.com
โทร. 08 2364 4648
ID Line : 0823644648

นายชวินลัชญ์ ภูมิพื้นผล
พนักงานคอมพิวเตอร์
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 09 0939 8953
E-mail : chawinrat55@gmail.com
ID Line : 0909398953