หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุภาวดี แซ่เล้า
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 08 1590 0930
E-mail : chan1.auditor@gmail.com
ID Line : chan1.auditor
นางสาวนพเก้า วิสพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
โทร. 08 5169 6262
ID Line : 0851696262