Monthly Archive: สิงหาคม 2017

0

สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 ...