12 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ประชุมข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการครั้งที่ 3/2560
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
พิธีทำบุญตักบาตร
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ

 

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
 รายชื่อผู้มีสิทธเิ์ข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
 ประกาศนักเรียนทุน
1.ภาษาต่างประเทศ
2.เพชรในตม
                   3.สควค
 บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2560
 ข้อมูลรายงานผู้สมัคร การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2560

รวมข่าวประชาสัมพันธ์