วิสัยทัศน์
“บูรณาการให้ทุกภาคส่วนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และพื้นที่ชายแดน”

ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

  • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ปีงบระมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 5-6 มกราคม 2561 ณ บ้านทะเลดาว โฮมสเตย์ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
  • การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษครั้งที่ 2 ภาค ก และภาค ข วันที่ 16 ธันวาคม 2560
  • ประชุมตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560
  • ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี "กศจ.จันทบุรี" ครั้งที่ 10/2560
  • ประชุมพิจารณาดำเนินการจัดงานวันครูประจำปี 2561
  • พิธีมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2560
  • ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2560
  • ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
  • ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • พิธีรับมอบแบดจ์ของลูกเสือ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

วัด/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ สถานที่ หมายเหตุ
8-10 ม.ค. 61 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.ร.แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร บุรโชติ
9-12 ม.ค. 61 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โรงแรม เอเวน่า บางนา กรุงเทพมหานคร รองเศรษฐา, ศน.อรวรรณ, กิติศักดิ์
9-15 ม.ค. 61 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี กลุ่มบุคคล
17 ม.ค. 61 งานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ห้องประชุม1 ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
18 ม.ค. 61 งานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถี” ห้องประชุม1 ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 New!!ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (สควค.)
 New!!ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพัน ตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (สควค.)
 New!!ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 New!!บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560 กศจ.จันทบุรี
 New!!รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล
ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
 New!!ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 New!!คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านเพิ่มเติม